SADIST

Sadist ni tak od rojstva. Ni bil v popravnem domu in ni jokal v objemu tolaûeËega duhovnika. Kljub temu je nekaj njegovemu umu dalo zloben pogled na ûivljenje. Ravno tako kot nekatere izgubljene duöe, ki poplavljajo svet (ali so ga), tudi sadist ne verjame v Boga.
Vendar moli, kadar misli, da je v nevarnosti. Naj ta kröËanski Bog pokaûe milost. Saj ni tak kot ûidovski Bog, ki kaznuje sedem generacij z oslepitvijo, spremeni Gomoro v sol in plamen, ki nikoli ne odpusti, niti ûenski (ki se mu, kot ûenska, zjutraj ne rabi zahvaliti). Ta Bog, poln priloûnosti, prebrisan kot lisica, te lahko reöi na smrtni ali sodni dan. UËen Bog, ki bere Platona. Rafiniran kot je lahko le poslednji evangelist. Bister poznavalec vesti. Psiholog. Izpopolnjevalec. Antistalinist. Trojen in vseprisoten Bog. Upravnik velikega poka. Ne dovolj Ëloveöki, da bi bil Bog.

Passage 5 / Boris Jerenec

PASSAGES Home